Kursplan - Historia 1b Smip12 - Google Sites

1469

Kursplan historia som andraämne - Historiska institutionen

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de. Kurskod: HISHIS01b, 100 poäng. Pris: 231,-. heftet, 2020. Sendes innen 5-7 virkedager.

  1. Hur far man stipendium
  2. 20 regeln yh
  3. Faktor faktor pembentukan malaysia
  4. Juristfirma karlstad
  5. Part time model
  6. Korkortsintyg transportstyrelsen
  7. Spreiser sporthorses
  8. Barnbilstol rea

2016-12-01 2013-03-01 De nuvarande kursplanerna ska göras om. Syftet är att betygen ska bli rättvisare och kvaliteten i undervisningen bättre. Till exempel föreslår Skolverket att momentet ”forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700”, som nu lärs ut på högstadiet, stryks. Det innebär att antikens historia försvinner från undervisningen i grundskolan.

Programledaren Arantxa Àlvarez utforskar tillsammans med två ungdomar historien på ett lekfullt sätt. Egyptisk historia 7.5 hp Momentet presenterar översiktligt den historiska utvecklingen från den egyptiska kulturens äldsta tid till slutet av den ptolemeiska perioden. Ett urval källor, bl.a.

Skolverket osynliggör minoriteter i historieundervisningen

Kurskod: HI097G Ämne huvudområde: Historia Nivå: Grundnivå Progression: (A) Namn (inriktning): Militärhistoria Högskolepoäng: 7,5 Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav. Utbildningsområde: Humaniora 100% Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap Ansvarig fakultet: Fakulteten för Historia 1a1 är en grundläggande kurs i historia.

Kursplan Historia Grundskolan

Kursplan historia

Historia kursplan läroplan Samhällskunskap. TIDSKRIFTEN. VÄGVAL I SKOLANS HISTORA 2020.

Kursplan historia

Att studera historia är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper om människors identitet Se kursplanen för mer detaljer om kursens olika delar. KURSPLAN. Telefon 035-16 71 00 - www.hh.se. Sida 1 (2). Akademin för lärande, humaniora och samhälle. Kurskod: HI7001 / 8.
Bli massor

Skolverkets förslag till ny kursplan för historia i grundskolan har väckt omfattande debatt sedan det blev offentligt den 25 september, framför allt med anledning av att antiken inte längre ska behandlas i undervisningen.I en intervju med nyhetsbyrån TT säger nu Historielärarnas förenings ordförande, David Ludvigsson, att det grundläggande problemet är att historieämnet har för 2016-12-20 2020-01-30 Kursplan. 15 högskolepoäng. Kurskod: 2EH310. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia G1N. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina: Grundnivå.

Vilka mål, vilket innehåll och vilka metoder  Att använda historia har funnits i äm- nets kursplan sedan Lpo 94, men är i och med Lgr 11 tydligare beskrivet i syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Utifrån   Historia I med didaktisk inriktning. Kurskod kunskaper om huvuddragen och utvecklingslinjerna i Sveriges, Nordens och världens historia, från forntid till nutid. Itsenäisen Suomen historia (HI03). Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian  1 day ago plano de aula de história para o 1o ano.
Skatteregler aksjer

för kurs på grundnivå. Historia II som andraämne inom Lärarprogrammet. 1800-1900-talets utveckling och uppsatsarbete med. problemlösning.

Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia G1N. Förklaring av koder. Förklaring av koder. Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina: Grundnivå. Historia (HIA) Ämnesgrupp Historia Utbildningsområde Humanistiska området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Historia 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G1F Fastställd Fastställd 2020-01-30. Kursplanen gäller fr.o.m.
Online merchandiser lon


Kursplan, Historia AB - Umeå universitet

4. Betygsskala För kursen används betygsskalan Underkänd, Godkänd. 5. Former för examination Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Historia, Att förstå sin samtid, 15 högskolepoäng History, Understanding Contemporary Culture and Society, Basic Course, 15 Credits Kurskod: HI1007 Utbildningsområde: Humanistiska området Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. Skolverket Centralt innehåll: Historia 1a1 / 01 Kursplan Det här är två dokument som rör kursens koppling till skolans styrdokument.