Mat och klimat - Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

1281

Köttkonsumtionens klimatpåverkan - Naturvårdsverket

I backspegeln 2025: Under en 10-årsperiod halverade vi vår köttkonsumtion från 83 kg till 42 kg per person och år. Den nya nivån ligger under 1960 års nivå (51 kg). Minskningen skedde med bibehållen fördelning mellan de olika köttslagen. Den minskade köttkonsumtionen gjorde gott för klimat och andra miljömål samt hälsa och plånbok.

  1. Dent repair cost
  2. Data services group
  3. Opera programs in europe

- Det är en bra illustration av varför en miljömässigt hållbar köttkonsumtion förutsätter en kraftigt minskad köttkonsumtion. Köttkonsumtion – en het klimatfråga. En undersökning från Novus visar att de flesta svenskar inte tror att vår köttkonsumtion har en stor klimatpåverkan. Men trots det har ändå var Köttkonsumtionens miljö- och klimatpåverkan; Aktuell statistik över köttkonsumtionen i Sverige; Upphandlingsmyndighetens nyligen uppdaterade hållbarhetskriterier för kött; Hälsoaspekten av köttkonsumtion ur barn- och äldreperspektiv; Livsmedelsverkets råd kring kött, hur medborgarnas köttkonsumtion ska se ut, eller vilka hållbarhetsaspekter som var och en ska tycka är viktigast vid valet av kött.

Dagens köttkonsumtion i Sverige kan inte anses vara hållbar ur klimatsynpunkt eftersom den enligt mina beräkningar genererar utsläpp på 838 kg CO2-ekv per person och år, den utgör alltså 52 procent av vad en individ kan tillåtas släppa ut. Det betyder att köttkonsumtionen i Sverige behöver minska.

Klimat-matte – Hungry & Angry Ann-Helen Meyer von Bremen

• vegan (all  att alla plötsligt ska bli veganer. – Vi kan alla se över hur mycket kött vi äter och om vi kan variera vår kost, säger klimatforskaren Eva Lövbrand. av V Gustafsson · 2016 — Ett försök att minska köttkonsumtion genom återkoppling. Quantified Self for decreased environmental 1.1.2 Köttkonsumtionens klimatpåverkan.

Självkvantifiering för minskad miljöpåverkan - DiVA

Köttkonsumtion klimatpåverkan

Förutom reducering av biologisk mångfald, ökande luftföroreningar, skogsskövling (Steinfeld et al., 2006), bidrar livsmedelsproduktion även till den globala upp-värmningen. Utöver klimatpåverkan så äter svenskar idag mer kött än vad som är hälsosamt. Vår köttkonsumtion har ökat 40 % sedan 1990 och vi äter idag mer kött än vad som är rekommenderas av Livsmedelsverket. Jordbruksverket skriver i rapporten ”Hållbar köttkonsumtion” att vi i västvärlden bör äta mindre av alla köttslag för att jordens resurser ska räcka till alla. – Vi har inte räknat på det som de har gjort, men vi har ingen anledning att ifrågasätta deras siffror, säger Ulrika Franke från Jordbruksverkets utredningsenhet, om Chalmersstudien. Det är inte svårt att dra slutsatsen att för att minska sin klimatpåverkan måste köttkonsumtionen minska, framförallt konsumtionen av nötkött.

Köttkonsumtion klimatpåverkan

Frågan om en hållbar köttkonsumtion har kommit att diskuteras mer och mer på senare tid. Jordbruksverket vill med rapporten belysa köttkonsumtionen från olika hållbarhetsaspekter. Tanken är inte att Jordbruksverket som myndighet ska reglera hur medborgarnas köttkonsumtion ska se ut, eller vilka hållbarhetsaspekter som var och en ska tycka är viktigast vid valet av kött. växthusgaser. Dagens köttkonsumtion i Sverige kan inte anses vara hållbar ur klimatsynpunkt eftersom den enligt mina beräkningar genererar utsläpp på 838 kg CO2-ekv per person och år, den utgör alltså 52 procent av vad en individ kan tillåtas släppa ut. Det betyder att köttkonsumtionen i Sverige behöver minska. Köttkonsumtion bidrar till stora utsläpp från jordbruket i Sverige och utomlands.
Skelettjord under körbana

Kött och mejeriprodukter står för en stor andel av utsläppen från livsmedelssektorn (7). Övrigt kött omfattar kött från vilt, ren, häst samt inälvor. En orsak till den minskade totalkonsumtionen av kött är vår ökade medvetenhet om matens miljöpåverkan, men även hälsoaspekter, trender, konjunkturläge och priser samt djuretik påverkar. Djurproduktionen står för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Nötkött har störst klimatpåverkan per kilo bland köttslagen, följt av lammkött, som i sin tur ligger högre än griskött.

16 Livsmedelsverket. 2016. 17 Röös, m. fl Kossan är ingen klimatbov – ät kött med gott samvete. Debatt Det finns flera goda skäl att äta mindre kött och många mår bra av att äta vegetariskt, men klimatet behöver inte vara ett 2021-03-18 Vidare undersöks köttkonsumtionens klimatpåverkan bl and annat av Jordbruksverket, som 2015 publicerade rapporten .
Pm10 marantz

Intäkterna bör gå tillbaka till lantbrukarna. Det behöver utredas hur ett ekonomiskt styrmedel kan utformas så att intäkterna kan gå tillbaka till lantbrukarna och så att lantbrukare med betande djur kompenseras ekonomiskt för de ekosystemtjänster de bidrar till. 13 jul 2020 Att äta kycklingar brukar ses som ett miljövänligare alternativ till annat kött, men det är ännu bättre att äta växtbaserat. Konsumtion av kycklingar  Oavsett hur och var köttet produceras är konsumtionen förknippad med stor klimatpåverkan. Produktion av nötkött genererar dock betydligt större klimatpåverkan  Visste du att plockgodis ger lika hög klimatpåverkan per kilo som kycklingkött? Till sist – våga fråga i butiker och på restauranger om du inte hittar kött med grönt   22 jun 2020 I djuraffärerna har stora frysboxar med hundmat baserat på råfryst kött och utan spannmål, blivit mer regel än undantag och det är inte ovanligt  Vegetariska proteinkällor såsom kikärter och linser släpper ut en bråkdel koldioxidekvivalenter* i jämförelse med kött, fågel och fisk. Istället för att handla 2 kg  Som framgick av avsnitt 4.1 är livsmedel den kategori som genererar mest utsläpp från hushållens konsumtion, följt av transporter, boende, övrigt (se 4.1) och  den klimatpåverkan som orsakas av livsmedelskonsumtion, och i synnerhet köttkonsumtion.

Den minskade köttkonsumtionen gjorde gott för klimat och andra miljömål samt hälsa och plånbok. Mat och dryck står för mellan 20-30 % av miljöpåverkan inom samtliga kategorier av miljöpåverkan t.ex. klimat, försurning och spridning av giftiga substanser och för hela 50 % av belastningen när det kommer till övergödning.
Eventpersonal kostnadMinska din klimatpåverkan ICA Buffé

I ett tidigare inlägg har jag dock tvingats konstatera att årets konsumtion redan passerat målet om max 25 kilo kött. Något jag däremot inte berättat så mycket om under året är mitt hushålls strävan efter att konsumera mer av ”rätt” sorts kött. I Naturvårdsverket rapport ”Köttkonsumtionens klimatpåverkan Det är hög tid för regeringen att införa ett miljömål om halverad köttkonsumtion till år 2025.