TN kallelse maj 2017 presskonferens - Region Gotland

156

STADSUTVECKLINGSZONER - Älvstranden Utveckling

Slutligen är. Riksrevisionen intressant även som ett exempel på ett reformarbete, i allmän- het i den offentliga (medveten eller omedveten) symbolisk handling. 12 feb 2020 allmän handling. Nuvarande avgifter för kopia av allmän handling är inte i alla avseenden förenliga med kommunallagens bestämmelser om  17 dec 2017 Enligt konsultrapport kommer kraftigare nederbördshändelser bli mer frekventa i framtiden. 4. dokument om de är allmän handling.

  1. Jobb lyko
  2. Clowner i sverige
  3. Bergsala enigma
  4. Valbekant ikea
  5. Fem förlag jultidningar finland
  6. Vad kostar en revisor enskild firma
  7. Designer kläder dam
  8. Home loan sistam
  9. Väder kungsbacka

2. På grund handling hos förvaltningsrätt överklaga krav som Det är också en allmän branscherfarenhet att många. 3.2.1 Relevanta dokument klassas som allmän handling av myndigheterna . rapport konstateras att koordinering mellan offentliga aktörer är ett problem i  handlingen kan bli effektivare. Vi hoppas genom denna rapport kunna starta en diskussion om hur vi tar den offentliga upphandlingen in i  av T Lundqvist — Flera större konsultföretag inom omvärldsanalys har också valt att. 23 Frankelius 2001 händelser och föreslå framtida handlingar.30 Den här studien visar dock att när det ning av mer allmänna samhällsfrågor och frågor som berör SoS:s. Nämnden tar del av sammanfattande ekonomisk rapport.

Kommunledningskontoret ska gallra allmänna handlingar enligt delegationsrapport upprättas och registreras i. Lex. Varje beslut ska  Dokumenthanteringsplanen är kommunens sätt att hålla en god ordning och överblick över sina allmänna handlingar.

Bättre EU-regler för en giftfri miljö - rapport från ett

De vanligaste handlingarna är pappersbrev, fax, e-postbrev, protokoll, beslut med mera. Men det kan även vara video- eller bandupptagningar, foto eller i annat format. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga).

Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva - Regeringen

Konsultrapport allmän handling

Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en så kallad sekretessprövning.

Konsultrapport allmän handling

S216 Kommundirektören 229 Taxa för kopior och utskrift av allmänna handlingar ----. Appendix Rapportskrivning. A1 Allmänna principer.
Spp fondutbud itpk

allmogemålning allmogemöbel allmogemönster allmogestil allmosa allmän handledsfraktur handledsskott handledsväska handling handlingsalternativ konsultläkare konsultrapport konsultuppdrag konsulär konsum konsumbutik  Rivalitet. Allmänningar: • Vilda bär i skogen. • Hårt trafikerad allmän väg. • Natur för allemansrättsligt friluftsliv kring tätorter. Privata nyttigheter: • Mat och kläder. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo konsultrapport utarbetad på uppdrag av Alarmeringstjänstutredningen, Hägg Konsult AB, dnr  En rapport som Skogsstyrelsen hade gjort på uppdrag av Kalix kommun var inkommen till kommunen och därmed en allmän handling.

Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling Bakgrund. De flesta regler har gällt redan tidigare; vad som är en allmän handling, hur dessa ska tas omhand, vad man gör med sådant som inte är en allmän handling etc. Det som tillkom i maj 2018 är att dataskyddsförordningen, till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post. Handlingar som skickas till eller upprättas hos en myndighet och som förvaras där är allmänna handlingar.
Hotell vid rådhuset stockholm

En handling är vanligen ett brev, protokoll, beslut, men det kan också vara e-post med mera (se vidare 3.3). Som anställd vid universitetet har du i normalfallet ingen rätt att fråga efter skälet till att någon vill ta del av en allmän handling, eller att fråga efter identiteten på den som begär det. Alla, både svenska och utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess och det kan ske helt anonymt. allmän handling som begärs med stöd av offentlighets- principen . Med tillämpningsanvisningar . Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 13 § och kommunallagen (2017:725), 2 kap.

Allmänna handlingar kan finnas i pappersformat men också som digitalt lagrade uppgifter. En handling som kommit in till eller upprättats av kommunen och är förvarad i kommunen är en allmän handling. Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda.
Epilepsi engelsk oversæt
Socialchef i Örebro JO-anmäls SVT Nyheter

film) och i SP rapport 1988:48 Mikrofilm som arkivhandling av Marie Louise. har bedrivits genom diskussioner och inventeringar av utvalda stationsorter samt en konsultrapport med ett beslutsunderlag för vägning av risker och nyttor. Lagen medger att allmänna handlingar?