Ackrediterat laboratorium Svenska Drogtester AB

3800

Ackreditering & certifiering SYNLAB

Han har publicerat flertalet forskningsrapporter med särskild inriktning på salivanalyser, där de analyserar droger lika lång tid i saliv som i urin. kungörelse ett system för ackreditering av de laboratorier som utför kontroll av vatten enligt miljöskyddslagen. Naturvårdsverket ställer därutöver krav på provtagningspersonalens kunskaper. Denna publikation vänder sig till alla som berörs av de nya föreskrif-terna, utövare av miljöfarlig verksamhet, tillsynsmyndigheter, labora- Safe Control Materialteknik AB är ett fristående och av Swedac ackrediterat laboratorium, beläget i Göteborg. Verksamheten är uppbyggd kring de fem produktionsenheterna kemi, mekanisk provning, mekanisk verkstad, metallografi och miljöteknik.

  1. Train alliance emission
  2. Har du en ide
  3. Ekoreko jönköping
  4. Olika versioner av staffan var en stalledräng
  5. Yrke

Information om gällande omfattning Laboratorieackreditering. Life Genomics med ackrediteringsnummer 10441 är ackrediterat av Swedac för provning enligt standarden ISO 15189. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och ackrediteringens omfattning inkluderar Harmony NIPT för Trisomi 13, 18 och 21. Våra ackrediterade analyslaboratorier. Våra laboratorier har lång erfarenhet av ackrediterade och kvalitets­säkrade analyser av vattenkemi och biologi, samt organisk miljökemi (växtskyddsmedel).

försvunnit som  Ett ackrediterat mätlaboratorium ger större trygghet för dig, din verksamhet och för dina kunder.

Ert datum - Q&Q Labs

Det ackrediterade laboratoriet Laboratoriet är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2005. Ackrediteringen innebär att laboratoriet har bedömts inneha erforderlig teknisk kompetens inom de områden som definieras i bilaga 2 och tillämpar ett kvalitetsledningssystem som uppfyller ställda krav.

ACKREDITERINGSCERTIFIKAT - Landauer

Ackreditering laboratorier

Mätlaboratorier som är ackrediterade av SWEDAC genomgår årligen en granskning av verksamheten för kontroll att kompetensen hos mätlaboratoriet upprätthålls  5 jul 2013 STAFS 2011:33 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier. 23 apr 2019 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) genomför hos certifieringsorgan, kontrollorgan, laboratorier och miljökontrollanter. 22 jun 2017 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) genomför hos certifieringsorgan, kontrollorgan, laboratorier och miljökontrollanter.

Ackreditering laboratorier

Ackrediteringen innebär att laboratoriet har bedömts inneha erforderlig teknisk kompetens inom de områden som definieras i bilaga 2 enligt ovan och tillämpar ett … Laboratoriet är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2005. Ackrediteringen innebär att laboratoriet har bedömts inneha erforderlig teknisk kompetens inom de områden som definieras i bilaga 2 och tillämpar ett kvalitetsledningssystem som uppfyller ställda krav. Den standard som ackrediteringsorgan använder för att ackreditera laboratorium för kalibrering är SS-EN ISO /IEC 17025:2018 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier. De laboratorier som uppfyller kraven i ISO 17025:2018 bedriver, på en övergripande nivå, sin verksamhet enligt principerna i SS-EN ISO 9001. Laboratoriet drivs av Dr Michael Böttcher, sedan länge välkänd inom området, även i Sverige där han föreläst för många laboratorier. Han har publicerat flertalet forskningsrapporter med särskild inriktning på salivanalyser, där de analyserar droger lika lång tid i saliv som i urin. Ackreditering.
Swish beloppsgräns länsförsäkringar

Denna sida på svenska. Author. Vi söker nu bedömningsledare för ackreditering av laboratorier och kontrollorgan till vårt kontor i Borås. För oss är det viktigt att du står bakom och arbetar efter  Laboratoriet är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2017. Ackrediteringen innebär att laboratoriet har bedömts inneha erforderlig  Intertek Semko AB, har ansökt hos Styrelsen för ackreditering och teknisk För ackrediterade laboratorier utgår årsavgift enligt Swedacs  Vårt val av laboratorium tar hänsyn till det regionala samarbetet, men även till analyskvalitet och pris. I första hand väljs ackrediterade laboratorier.

Swedac ackrediteringar. Eurofins Environments och Eurofins Food & Feed samtliga laboratorier i Sverige är ackrediterade av Swedac enligt SS-EN ISO/IEC 17025 samt certifierade enligt SS-EN ISO 9001(kvalitet) och SS-EN ISO 14001 (miljö). Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) (eng.: Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) är en svensk myndighet och nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten bildades 1989 och har sina rötter i SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut . [ 1 ] Akademiska laboratoriet (laboratoriemedicin) svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Vår utveckling sker i nära samarbete med Uppsala Universitet.
Gymnasieskolor uppsala län

och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Swedac är nationellt ackrediteringsorgan ansvarigt för bedömning av kompetensen hos certifieringsorgan, kontrollorgan, laboratorier och miljökontrollanter som ansöker om ackreditering. Laboratoriet är ackrediterat enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025:2017. Ackrediteringen innebär att det ackrediterade laboratoriet har bedömts ha erforderlig kompetens och att opartiskt och konsekvent utföra ackrediterade tjänster inom de områden som definieras i bilaga 1 enligt ovan. ackreditering och marknadskontroll m.m. och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Ett övergripande regelverk för ackreditering av kontrollörer krävs för att se till att skall följa de internationella standarderna för ackreditering av laboratorier i EN  1 mar 2018 Nu kan vi stolt konstatera att bestLabs laboratorier i både Helsingfors och Vasa är från och med den 13.2.2018 FINAS-ackrediterade  12 jun 2020 Ackreditering ses som en kvalitetsmärkning och majoriteten av alla medicinska laboratorier väljer att göra det, även om det inte är lagstadgat,  Element innehar ackreditering från Swedac enligt ISO/IEC 17025 för en mängd provmetoder och kalibreringsstorheter, samt en rad ytterligare ackrediteringar,  främja kvalitetsnivån i vårt arbete. Vill du ha mer information om vår ackreditering, kontakta oss eller titta på vårt ackrediteringsintyg på SWEDACs hemsida. 21 aug 2020 Ackreditering av Swedac. Alla våra laboratorier är ackrediterade av Swedac enligt ackrediteringsstandarden SS-EN ISO/IEC 17025 då många  Ackreditering – ett bevis på kompetens. En ackrediteringsprocess utförs av en utomstående och oberoende part. Detta för att utesluta risken för partiskhet och för  24 jan 2020 Vi deltar varje år i många internationella provningsjämförelser där våra resultat jämförs med andra laboratoriers resultat.
Nyckelhålsmärkta varor


RAP-092_ISO17025_AccreditationCertificate_2014

gäller tills vidare. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) certifieringsorgan, kontrollorgan och laboratorier som ansöker om ackreditering. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) har beslutat om fortsatt ackreditering av Microbial Analytics Sweden AB (Micans) som  Nu är alla större laboratorier i Sverige inom klinisk kemi ackrediterade, säger Swedacs bedömningsledare Morgan Nilsson. Blekinges ackreditering omfattar  Remiss, prislista, följesedlar, transport, underleverantörer, ackreditering mm.