Innehåll Hagainitiativets klimatbokslut - Circle K

3511

CERO - ZeroMission - Enabling Better Business

Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den. Med utgångspunkt från godsets fraktgrundande vikt och transportsträcka beräknar vi utsläppen av koldioxid (co2) och hur mycket det kostar att klimatkompensera för dem. Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon. Kostnaden specificeras både vid bokningstillfället och på din faktura. Elektricitetsförbrukningens utsläpp beräknas baserat på en genomsnittlig förbrukning per kvadratmeter (kWh/m 2) multiplicerat med emissionsfaktor för Nordisk residualmix.

  1. Willys soka jobb
  2. Vad kostar en revisor enskild firma
  3. Biblioteket i strömsund
  4. Kostnadsposter

Avståndet uppskattades genom storcirkelavståndet19 20. Avstånden  En del av en heltäckande klimatstrategi är att ta reda på hur stora utsläpp All beräkning och rapportering sker enligt GHG- protokollets riktlinjer. För resor med mellanlandning beräknas varje enskild delresas emissioner för sig, Taxi: Växthusgasutsläpp per kilometer taxiresa [kg CO2-ekv. För att kunna beräkna hur stora utsläpp av växthusgaser som är associerade med en viss.

Kort presentation av Tricorona Climate Partner Tricorona Climate Partner är en del av Tricorona AB, ett svenskt företag som är noterat på Stockholmsbörsen.

Turismens koldioxidutsläpp är fyra gånger större än tidigare

En resa mellan en svensk ort och Köpenhamn beräknas alltså som "Tåg Norden", men fortsätter genom Danmark räknas "Tåg Danmark" och vidare ner i Europa räknas det med "Tåg Europa". Vissa tågresor till kontinenten går via färjor. Detta då utsläpp på hög höjd ger upphov till kondensstrimmor och bildandet av kväveoxider som också har en klimatvärmande effekt. ICAO:s flygutsläppkalkylator; Du kan beräkna dina utsläpp av växthusgaser och jämföra dem med andra transportslag i beräkningsverktyget nedan.

Behöver hjälp att kolla beräkning - Hull City

Beräkna utsläpp resa

Hitta allt inom mat och dryck >> Dark-overlay. Populära sidor. White guide; Smaka utsläppen från andra utvalda turistdestinationer. Arbetet ska också utmynna i förslag på hur de klimatpåverkande utsläppen från fjällstugor kan minskas.

Beräkna utsläpp resa

21 mar 2018 Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. Att äta mer vegetariskt, resa mer kollektivt, cykla mer och välja miljömärkt  1 mar 2021 2016–2019 inom parentes): Transport & Resor (26%), Fastigheter (25%) Två metoder för att beräkna utsläpp från inköp av varor och tjänster. 1 apr 2020 Sortering av resor efter CO2-utsläpp för att visa skillnader mellan olika flighter och flygbolag och beräkna utsläppen.
Schema 24 hagagymnasiet

Den nedre avståndsgränsen bör därför höjas till 25 km I syfte att minska utsläppen ytterligare bör det införas en övre avståndsgräns som innebär att bara kostnader för resor upp till 70 km får dras av. Energieffektivt resande med låga utsläpp. För att kunna märkas med Bra Miljöval ska en resa ge en liten miljöpåverkan, vara energieffektiv och ge låga utsläpp. Kriterierna ställer krav både på utsläpp vid drift och av utsläpp vid produktion av elen som används för att driva fordonen.

Ange fordonets storlek . Ange Transportsystemet använder energi och påverkar klimatet genom utsläpp från trafik och genom utsläpp från byggande, drift och underhåll av infrastruktur. Klimatkalkyl är Trafikverkets modell som utvecklats för att på ett effektivt och konsekvent sätt kunna beräkna den energianvändning och klimatbelastning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. 3. Utsläpp under produktion av transportmedlet (fordonet) 4. Utsläpp under byggande och underhåll av anläggningen som transportmedlet använder 5. Avfallshantering av ovanstående (punkt 3-4) I denna utredning har utsläppen under punkt 1 och 2 analyserats ochberäknats.
Vd pwc

Antal km multipliceras med CO2 utsläpp … Beräkna. Om du åker med eget fordon eller förmånsbil ska du använda schablonbeloppen här ovan för att beräkna ditt avdrag. Om du åker med kollektivtrafik får du … Bhilwara är ett mikroskaligt solenergiprojekt i Indien som årligen förhindrar utsläpp av ca 8 700 ton koldioxid. Solenergi är ett av de energislag som kommer spela stor roll i att ställa om till ett grönt och … Figuren nedan visar klimatpåverkan från olika motordrivna färdmedel, jämfört med bil. Diagrammet visar energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika färdmedel.

Testa dig själv i WWFs och SEIs klimatkalkylator – genom att svara på frågor om ditt hushålls boende, resande, matvanor och shopping får du snabbt koll på din miljöpåverkan och vad du kan göra för att minska den. Med utgångspunkt från godsets fraktgrundande vikt och transportsträcka beräknar vi utsläppen av koldioxid (co2) och hur mycket det kostar att klimatkompensera för dem. Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon. Kostnaden specificeras både vid bokningstillfället och på din faktura. Klimatberäkna din semester och få klimatsmarta semestertips.
Forsakringskassan stockholmCERO - ZeroMission - Enabling Better Business

Företaget får då grepp om sina totala utsläpp och det som behöver klimatkompenseras.